חברי MyTzadikהרשמה חינם!

סליחות בציון רשב"י זי"ע במירון
בליל רביעי י"ח אלול - ערכנו סליחות והתפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Selichot & Prayer in the grave of Rashbi in Meron
On Wednesday night, 18th Elul - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email