חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בציון ר' אריה לייב בעל היסורים זי"ע בצפת
ביום שני כ"ט תשרי - התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of Rabbi Arie Leib in Zefat
On Monday, 29th Tishrey - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email