חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בציון יואל הנביא זי"ע
ביום רביעי כ"ח תמוז - ערב ראש חודש אב התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of The Prophet Yoel
On Wednesday, 28th Tamuz - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email