חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - כסלו
רבי אליהו לביאמקום קבורה: לובתאריך הילולא: כסלו
רבי חזקיה די סילוא בעל פרי חדשמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כסלו
רבי אליהו הכהן גאוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כסלו
רבי שלום שכנאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: א' כסלו
רבי ישראל בר שלום שכנאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: א' כסלו
רבי אבא סרירומקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: א' כסלו
רבי אפרים אלנקווהמקום קבורה: אלג'יריהתאריך הילולא: א' כסלו
רבי עקיבא סופרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ב' כסלו
רבי יוסף דודמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ג' כסלו
רבי אליהו קובומקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ד' כסלו
אדמו"ר רבי יעקב דוד קאליש מאמשינובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ד' כסלו
רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס - מהרש"אמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ה' כסלו
רבי ידידיה מונסונייגו [הראשון]מקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ה' כסלו
רבי ברוך דב לייבוביץמקום קבורה: ליטאתאריך הילולא: ה' כסלו
אדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנאדרזיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ה' כסלו
רבי שמואל פינטומקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: ו' כסלו
אדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטם מסטרופקובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' כסלו
רבי יעקב משה חרל"פמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ז' כסלו
רבי אהרן הלוי אפשטייןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ז' כסלו
רבי יוסף דוד זינצהייםמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: ז' כסלו
המקובל שלמה בנימין הלוי אשלגמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ז' כסלו
רבי יהודה אריה ליבמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: ז' כסלו
רבי חזקיה מרדכי בסאןמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ח' כסלו
רבי דוד פיפאנומקום קבורה: בולגריהתאריך הילולא: ח' כסלו
אדמו"ר רבי יעקב ישראל טוורסקי מצ'רנובילמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ח' כסלו
אדמו"ר רבי אהרן מטשרנובילמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ח' כסלו
רבי אברהם הכהן יצחקימקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: ח' כסלו
אדמו"ר האמצעי - רבי דובער שניאורימקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט' כסלו
אדמו"ר רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמן מפילץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י' כסלו
רבי יעקב חאגיזמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''א כסלו
רבי יחיא קאפחמקום קבורה: תימןתאריך הילולא: י''א כסלו
רבי אברהם אליעזר הלוימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''א כסלו
רבי אברהם דוב אוירבוך מאוורוטשמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ב כסלו
רבי ניסים אוחיוןמקום קבורה: מלטהתאריך הילולא: י''ב כסלו
רבי שלמה לוריא - המהרש"למקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ב כסלו
רבי יצחק חזקיה לאמפרונטימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ב כסלו
אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מצ'ורטקובמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ג כסלו
רבינא האחרוןמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: י''ג כסלו
אדמו"ר רבי ישראל טאוב ממודז'יץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ג כסלו
רבי יוסף חיים יראמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ג כסלו
אדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשטמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: י''ד כסלו
רבי מולא מתתיה גרג'ימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ד כסלו
בבא דו - רבי דוד אביחציראמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ד כסלו
ראובן בן יעקב ולאהמקום קבורה: ירדןתאריך הילולא: י''ד כסלו
אדמו"ר רבי מרדכי טברסקי מלויעוו-טשרנובילמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ד כסלו
רבי נפתלי הירשמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ד כסלו
רבי רפאל אבן צורמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ט''ו כסלו
רבי יהודה הנשיאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ו כסלו
רבי יוסף אנקונהמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ט''ו כסלו
רבי נתן נטע אלבסקימקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: ט''ז כסלו
אדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז כסלו
רבי יוסף יוזל הורוביץ - הסבא מנובהרדוקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז כסלו
רבי שלום תיתומקום קבורה: לובתאריך הילולא: י''ז כסלו
רבי מרדכי אלייסברגמקום קבורה: לטביהתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי מכלוף עידאןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
אדמו"ר רבי אליעזר זאב מראחובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי אברהם בן הרמב''םמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי חיים צבי ארנרייךמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי ברוך ממז'יבוזמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ח כסלו
אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסהאן מאוורוטשמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי דוד בן שמעוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
המקובל יוסף יאודה חכיםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
המגיד ממעזריטש - רבי דוב בערמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ט כסלו
רבי דוד כטורזאמקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: י''ט כסלו
אדמו"ר רבי ישראל יצחק [איטשא] בארון מרדושיץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' כסלו
רבי דב בעריש פרומר מאושפיציןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' כסלו
אדמו"ר רבי יוחנן טברסקי מרחמסטריווקהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' כסלו
רבי מסעוד בנימיןמקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: כ' כסלו
רבי יוסף ארוואץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א כסלו
אדמו"ר רבי יוחנן פרלוב מלוצקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א כסלו
רבי צבי פסח פרנקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א כסלו
רבי אליעזר אשכנזימקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ב כסלו
רבי חיים כסארמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב כסלו
אדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעשמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ב כסלו
אדמו"ר רבי אברהם אלימלך שפירא מגרודזיסקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג כסלו
רבי יוסף ממן המוגרבי - המערבימקום קבורה: אוזבקיסטןתאריך הילולא: כ''ג כסלו
המקובל רבי זכריה מנדל מפודהייץמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: כ''ד כסלו
אדמו"ר רבי גדליה הלוי גוטליב מסמבורמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''ד כסלו
רבי דוד אשכנזי קונפורטימקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: כ''ד כסלו
רבי משה פאנעטמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ד כסלו
רבי חיים חזקיהו מדיני בעל שדי חמדמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ד כסלו
רבי יעקב עטלינגר בעל ערוך לנרמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: כ''ה כסלו
רבי משולם זוסיא ויסבלוםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה כסלו
רבי עוזיאל מייזלישמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ה כסלו
אדמו"ר רבי יוחנן טברסקי מטולנאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה כסלו
המקובל רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי-הרא"שמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה כסלו
רבי אברהם מרדכי ניסים הררי-רפולמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה כסלו
רבי אברהם - הראב''דמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: כ''ו כסלו
אדמו"ר רבי אלעזר הופשטיין מקוז'ניץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו כסלו
רבי רפאל ידידיה שלמה צרורמקום קבורה: אלג'יריהתאריך הילולא: כ''ז כסלו
רבי חיים טורר מטשרנוביץ-בעל באר מים חייםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז כסלו
אדמו"ר רבי חיים שלמה הורוויץ מסטריזובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז כסלו
רבי יעקב טננבויםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ח כסלו
המקובל רבי אברהם מיוחסמקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: כ''ח כסלו
הראשון לציון רבי שלמה משה סוזיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח כסלו
רבי בנימין מלמדמקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: כ''ט כסלו
רבי גדליה רבינוביץ מלוניץמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ט כסלו
אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ט כסלו
הראשון לציון המקובל רבי אברהם רוויגומקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''ט כסלו
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון