חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי חנוך דוב פדווא
תאריך הילולא: ט''ו אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות
(בסמוך לציון אביו).

אביו: ר' אלעזר וואלף.
אשתו: הרבנית יהודית (בזיווג שני), הרבנית חיה (בזיווג שלישי).
בניו: ר' משה חיים אפרים, ר' יהושע העשיל.

נולד בשנת ה'תרס"ו בעיירה ביסק. למד בישיבת 'צעלים' ובקראקא. עבר עם משפחתו להתגורר בוינה (אוסטריה) ובעצת ר' חיים יצחק ירוחם [גאב"ד אלדשטאט] נמלט והגיע לירושלים. כיהן כרב ומורה הוראה בשכונת בתי ראנד במשך כ - 15 שנה, נשא לאישה את בתו של ר' נפתלי גוטסמאן אולם בשנת ה'תש"ו נפטרה זוגתו ונותר עם בניו ובנותיו הקטנים.
בשנת ה'תש"ז נשא לאישה את בת בנו של ר' יוסף חיים זוננפלד. לאחר פטירתה נשא לאישה את הרבנית חיה בשנת ה'תשנ"ג.
השיא אחת מבנותיו לר' שלום פרידמן [חבר הבד"ץ בלונדון] ואחת לר' אברהם יצחק ענגל.
בעצת הגאון מטשבין מונה לגאב"ד לונדון (אנגליה). נודע בגאונותו ובחוכמתו לפתור בעיות סבוכות בשאלות איסור והיתר. סלד ממחלוקת וליכד את כל חוגי הציבור התורני בלונדון.
בשנת ה'תש"ס השיב את נשמתו ליוצרה ולאחר שארונו הוטס מלונדון, יצאה הלוויה מבית הכנסת 'פרושים' בירושלים.
מספריו:
• חשב האפוד: שו"ת (ק1/ק2)