חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי אברהם מיוחס
תאריך הילולא: כ''ח כסלו מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה

בית הקברות היהודי העתיק בקוסקונג'וק

אביו: ר' שמואל.
בניו: ר' בנימין משה, ר' יוסף יעקב ור' יצחק שמואל.
מורו: ר' ישראל מזרחי.

נולד בשנת ה'תק"ו.
כיהן כא
ב"ד [אב בית דין] ור"מ בקושטא (טורקיה).
למד תורה בשקידה עצומה למרות ייסוריו הקשים. בגיל 40 לקה במאור עיניו ובריאותו נחלשה עד שהשיב את נשמתו ליוצרה בשנת ה'תקנ"ח.
מספריו:
• בני אברהם: פירוש למסכת גיטין
• דגלי אהבה וריח השדה: פירוש על 'עץ החיים'
• המאור הקטן
• שדה הארץ (ק1/ק2/ק3)
• שיח השדה

תמונת הציון באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל: hilel26@gmail.com