חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי מנחם מענדיל מפארימשלאן
תאריך הילולא: כ''א תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
(בסמוך ציוני האדמו"ר אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, האדמו"ר יוחנן מסטולין קרלין, האדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' נחמן מהאראדענקא ור' שמחה בונם).

אביו: ר' אליעזר.
מורו: הבעש"ט.

נהג לומר: 'יהי רצון שאזכה בימי חיי להתפלל תפילה אחת כתיקונה לפני הבורא'.
בשנת ה'תקכ"ד יצא בספינה יחד עם ר' נחמן מהאראדענקא לארץ ישראל ובתחילת ה'תקכ"ה הגיעו לחיפה.
התיישב בטבריה ובשנת ה'תקל"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דרכי ישרים (ק)