חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי חיים צבי ארנרייך
תאריך הילולא: י''ח כסלו מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

בית החיים בעיירה מאד

אביו: ר' יעקב.
בניו: ר' אליעזר, ר' משה לייב.
אחיו: ר' שלמה זלמן.

נולד בשנת ה'תרל"ה.
נשא לאישה את בתו של ר' נפתלי הכהן שוורץ (בעל "בית נפתלי"). כיהן 
כדומ"ץ בעיירה מאד ובהתאם לצוואת ר' מרדכי לייב וינקלר (בעל "לבושי מרדכי") מונה לרב הקהילה בשנת ה'תרצ"ב.
אור ליום רביעי ה'תרצ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• קב חיים: שו"ת (ק)
• קצה המטה
• שערי חיים