חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי שלום הלפרין מוואסלוי
תאריך הילולא: כ''ד אב מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה

ואסלוי

אביו: ר' דוד.
אמו: מרת לאה.
אשתו: הרבנית חנה שרה.
בנו (היחיד): אדמו"ר רבי חיים דב.
סבא: אדמו''ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין (מצד אמו).
סבתא: הרבנית שרה (מצד אמו).

האדמו"ר הראשון לחסידות ואסלוי נולד בט"ו בשבט ה'תר"ח ונקרא על שם ר' שלום שכנא מפרוהביטש. בשנת ה'תרל"ג נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש וכעצתו החל בשנת ה'תרנ"ה לכהן כאדמו"ר בעיירה ראדוקנן (רומניה). התנגד בתוקף לתנועת ההשכלה ולציונות וטען כי הערבים ילחמו ביהודים עד ביאת משיח.
בשנת ה'תרס"ט עבר לואסלוי ובשנת ה'תרצ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות