חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הרבנית בת שבע קנייבסקי
תאריך הילולא: י''ז תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק

אביה: ר' יוסף שלום אלישיב.
אמה: הרבנית שיינה חיה.
בעלה: ר' חיים קנייבסקי.
בניה: ר' אברהם ישעיהו, ר' יצחק שאול ור' שלמה.
בתה: לאה (בעלה ר' יצחק קולדצקי).
סבא: ר' אריה לוין (מצד אמה).
סבתא: הרבנית צפרה חנה (מצד אמה).

נולדה בכ"ד שבט ה'תרצ"ב בירושלים (ישראל).
בחודש כסלו ה'תשי"ב נישאה לר' חיים קנייבסקיל והתגוררו בשיכון חזון איש בבני ברק. החל משנת ה'תש"ן החלה לקבל בביתה נשים לעצה ולברכה.
בשנותיה האחרונות הקפידה להתפלל תפילת ותיקין בבית הכנסת "לדרמן" וביום שבת של חול המועד סוכות שנת ה'תשע"ב לקתה בדום לב והשיבה את נשמתה ליוצרה.