חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הראשון לציון המקובל רבי חיים רפאל אברהם
תאריך הילולא: י''ח אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים

אביו: אשר.

נודע כגאון בכל התורה ובקי בתורת הנסתר, הצטרף לקבוצת מקובלים שהחליטו להתנהג בכל אורח חייהם על פי הקבלה.
בשנת ה'תצ"ד יצא בשליחות הקהילה בירושלים לטורקיה, בשנת ה'תק"א יצא בשליחות יחד עם אביו של החיד"א לאיטליה וצרפת ובסיוע משפחת פראנקו מאיטליה ייסד בשנת ה'תקי"ח את ישיבת 'יפאר ענווים' בירושלים ונבחר לראש הישיבה. בעקבות המצב הכלכלי הקשה בירושלים יצא פעמים אחדות בשליחות לטורקיה ולמצרים ובסיבת גזירות השלטון נאלץ בשנת ה'תקכ"א לברוח לאלכסנדריה (מצרים).
בשנת ה'תקל"א נבחר לרב הראשי בירושלים ולתפקיד הראשון לציון אולם בשנת ה'תקל"ב נפטר במגיפה שהשתוללה בירושלים.