חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי מרדכי טברסקי מטולנא
תאריך הילולא: ו' תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

פרבומייסק [באהפולי]

אביו: ר' דוד.

בשנת ה'תרל"ב השיב את נשמתו ליוצרה.