חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אבא אביחצירא
תאריך הילולא: כ''ו חשון מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

בודניב

אביו: ר' יצחק.
בנו: ר' יצחק.
סבא: ר' יעקב (מצד אביו).

בשנת ה'תרצ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.