חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל בן ציון משה יאיר ווינשטוק
תאריך הילולא: ט' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות

אביו: ר' מרדכי דוד.
אמו: מרת מלכה עכסה.
אשתו: הרבנית הדס דבורה.
בניו: ר' חיים ברוך רפאל, ר' יוסף מנחם, ר' יעקב שלמה, ר' יצחק שמואל.
אחותו: מרת פריידיל (בעלה ר' בנימין).
סבא: אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מללוב (מצד אמו).
מוריו: אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מללוב (הסבא), אדמו"ר רבי יהודה לייב אשלג, המקובל חיים שאול הכהן דוויק.
מתלמידיו: המקובל יוסף וולטוך.

נולד בי"ג אדר ה'תרנ"ט בירושלים (ישראל). מילדותו שקד בלימוד התורה וניכר בכישרונותיו. למרות בקיאותו בתנ"ך ומפרשיו, בש"ס ובפוסקים, בספר הזוהר ובכתבי האריז"ל, השתדל להסתיר את גאונותו, התנהג בצניעות ונודע בענוותנותו.
בחודש תשרי ה'תרע"ט נשא לאישה את בת דודו - ר' יוסף לוי וינשטוק. נמנה על הצדיקים הנסתרים, התגורר ב"בתי ורשה" בירושלים בעוני ובדוחק כלכלי. למד בכולל של ישיבת "תורת אמת" בירושלים, נהג להתפלל בבכיות, כתב חידושי תורה וחיבר 83 ספרים בכל חלקי התורה.
בשנת ה'תש"א ייסד את ישיבת "תורת חסד" בירושלים וכל יום מסר ארבעה שיעורים בנגלה ובקבלה.
בשנת ה'תשי"ח נדר לחבר ספר על האידרא היות ומצבו היה קריטי ולאחר שעבר ניתוח בגרונו במהלך ביקורו בארה"ב לא יכל לדבר. בשנת ה'תשי"ט שוב עבר ניתוח קשה ובשנת ה'תשל"ז עבר ניתוח לב להשתלת קוצב לב.
הוסיפו לו את השם 'בן ציון'.
בתחילת קיץ ה'תשמ"ב שותקה ידו לאחר שעבר ניתוח וכעבור חודשים ספורים השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור הדעת
• דברי יאיר
• חדרי המרכבה
• כנור בן דוד
• מאור התורה
• מאור התפילה
• מאורות המצוות
• מעשה מרכבה
• מראה האדם (ק)
• משאת משה
• נתיבות יאיר
• סידור הגאונים והמקובלים
• פרי קודש הילולים
• קדושת התורה ודקדוקה
• קודש הילולים (ק)
• שלחן המערכות בסתרי החכמה
• שנים עשר שבטי ישראל
• תולדות חכמי הדורות