חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבינו יצחק - ר"י הזקן
תאריך הילולא: כ''ז תשרי מקום קבורה: לא ידוע
דרכי גישה

אביו: ר' שמואל.
בנו: ר' אלחנן.
סבא: ר' מאיר בר שמואל מרומרוג (מצד אמו).
סבתא: יוכבד (מצד אמו).
מתלמידיו: ר' ברוך בן יצחק מוורמייזא (בעל "התרומה"), רבי יהודה ב"ר יצחק שיר ליאון, ר' יצחק ב"ר אברהם משאנץ [הריצב"א], ר' שמשון ב"ר אברהם משאנץ [ר"ש משאנץ], ר' שמשון מקוצי.

נולד בשנת ד'תת"ס לערך.
מחשובי בעלי התוספות.
בשנת ד'תתקמ"ד נהרג בנו (ר' אלחנן) על קידוש השם.
בשנת ד'תתקמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.