חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל משה יעקב רביקוב - הסנדלר
תאריך הילולא: כ''ב תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
בני ברק
בכל לילה לאחר חצות הסתופף בחדר פנימי בחנות הסנדלרייה יחד עם המקובל יהודה לאון פטילון, המקובל יוסף וולטוך מזלוטשוב וצדיקים נסתרים נוספים ושקדו על לימוד כתבי האריז"ל וספרי קבלה.
בשנת ה'תשכ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'