חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי שמואל יוסף קופלוביץ
תאריך הילולא: כ''ז תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
תל אביב: בית החיים ירקון [סמוך לצומת מורשה על כביש 5 "חוצה שומרון"]
גוש – 6 אזור – 4 שורה – 12
(בסמוך גם ציוני זוגתו ובנו).
אביו: זאב נחום.
אמו: חיה שרה.
אשתו: מרת לאה.
בנו: זאב נחום.

נולד בט"ו ניסן ה'תרפ"ג בפולין.
שקד על לימוד התורה יומם ולילה ונודע בקיאותו בש"ס ובכושר זיכרונו המופלא.
נשא לאישה את בתו של מר ברנד.
טרם עלה לארץ ישראל אמר לו אדמו"ר רבי שמואל מסוכטשוב (בעל "שם משמואל") 'אתה עוד תלך הרבה לברך יהודים'. התגורר בתל אביב, למד יחד עם המקובל ר' אברהם יחיאל פיש ונמנה על ל"ו צדיקים נסתרים!
סבל רבות מאבנים בכיס המרה אולם סרב לעבור ניתוח להורדת כיס המרה היות והינו כהן ואינו רוצה להיות כהן בעל מום כיון שבית המקדש צריך להבנות כל יום. השתדל מאוד להסתיר את דרכו ומעשיו, ברח מן הכבוד ולעיתים עשה עצמו כאינו יודע קרוא וכתוב והתנהג באופן מוזר על מנת שיזלזלו בו. בכל מקום נהג לברך "ברכת כהנים", אסף ספרי קודש רבים וביתו היה פתוח לכל מי שרצה לבוא ולהשאיל ספרים לקריאה. קיבל כל אדם במאור פנים והשתדל לשמח את כולם אולם הושיט יד ימין אך ורק לשומרים על קדושת הגוף. לעיתים הגיע לבתים שונים בתואנה כי הינו רעב ומבקש לאכול וכך ראה את כל נגעי הבית, הקשיב ועודד את הנשים ולאחר שעזב ענייני שלום בית, זוגיות, ילדים, פרנסה ובריאות הסתדרו באורח פלאי.
בכ"ה אלול ה'תשנ"ד נפטרה זוגתו וכעבור זמן עבר להתגורר בבית אבות בבני ברק.
בשנת ה'תשס"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
כתב חידושים על הש"ס אולם לאחר פטירתו נגלה בחלום למקורבו ואסר להדפיס את כתבי ידו היות והדור אינו ראוי.

תמונות הציונים מפורסמות לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'