חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי משה האגר מאוטיניא
תאריך הילולא: כ''ה אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
בני ברק
אביו: ר' ברוך.

בשנת ה'תשנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'