חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי דוד חביליו
תאריך הילולא: ט' אב מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה
איזמיר
בנו: ר' יהודה.
מורו: ר' בנימין בר מאיר הלוי.

שקד יחד עם חכמי צפת על לימוד התורה והתעמק בלימוד תורת הנסתר.
מרוב קדושתו זכה להתגלות 'מגיד' שהודיע לו נסתרות ובשנת ה'תי"ב עבר להתגורר בירושלים אולם מפאת הטרדות והצקות מצד השלטון נאלץ לעבור לטורקיה ובשנת ה'תכ"א השיב את נשמתו ליוצרה.