חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הראשון לציון רבי יצחק קובו [השני]
תאריך הילולא: כ''ד אב מקום קבורה: מצרים
דרכי גישה
אלכסנדריה
אביו: ר' יוסף חזקיה [השישי].
בנותיו: אסתר (בעלה ר' שלמה אלקלעי) ולאה (בעלה ר' מיכאל בדאהב).
אחיו: ר' ברוך.
סבא: ר' יצחק [הראשון] (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' חיים חזקיהו מדיני (בעל "שדה חמד"), המקובל משה פארדו.

נולד בשנת ה'תק"ל בירושלים (ישראל).
מילדותו שקד על לימוד התורה, בגיל 9 התפרסם כגאון והחל לכתוב חידושים בשם "גירסא דינקותא". מגיל 13 החל לכתוב פלפולים בשם "תפארת בחורים" ונודע כבקי בכל התורה.
בשנת ה'תקע"ה אחיו (ר' ברוך) יצא בשליחות לצפון אפריקה ונהרג במרוקו ובי"ז תשרי ה'תקפ"ב נפטר אביו. יצא לשליחות לטורקיה על מנת לסייע ליהודי ירושלים, במהלך נדודיו כתב את הספר "דגל מחנה" וטען כי חייבים ללמוד תורה גם בזמן נסיעות.
שקד על לימוד תורת הנסתר והתפרסם כבעל רוח הקודש. לאחר פטירת הראשון לציון רבי אברהם חיים גאגין [אג"ן] נבחר בחודש תמוז ה'תר"ח למלא את מקומו כ"חכם באשי" ו"הראשון לציון" ונהג להוסיף לפני חתימת ידו את המילים – 'דא גושפנקא דמלכא יר"ה דשר"ר לי לשמי ראשון לציון יצחק קובו ס"ט'. ביוזמתו נבנה בית תלמוד תורה לעניים וניכר באהבתו לתלמידי חכמים.
בעקבות המצב הכלכלי הקשה והחובות הכספיים הגדולים נעתר בשנת ה'תרי"ג לבקשת חכמי ירושלים ויצא לאסוף כספים במצרים ובאנגליה. טרם צאתו החזיר פניו אל ירושלים ובעיניים דומעות אמר 'מי יודע אם אזכה לחזור עוד לירושלים'. בהגיעו לנמל יפו אמר לר' יעקב שאול אלישר שליווה אותו 'רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליה לאתר דמתבעי תמן מובילין יתיה' [רגליו של אדם הן הערבות לו, למקום בו תובעים את האדם משמים רגליו מוליכות אותו].
למרות שיהודי אנגליה הכינו מקום אירוח עבורו והבטיחו להעניק את מלוא הסכום הכספי הדרוש ביקר תחילה את קהילת היהודים בקהיר (מצרים), עבר לאלכסנדריה אולם לפתע חלה ובשנת ה'תרי"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אסופי: על משניות והש"ס
•    דגל מחנה:על ספר "מחנה אפרים" לר' אפרים נבון
•    הדר זקנים
•    הפרדס
•    ויזרע יצחק: על שולחן ערוך, רמב"ם ופוסקים
•    ויזרע יצחק בארץ
•    זרע יצחק
•    ידו בכל
•    יצחק לשוח: על התורה
•    תילי תילים: על תהלים