חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי ברוך ממז'יבוז
תאריך הילולא: י''ח כסלו מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

אביו: ר' יחיאל אשכנזי.
אמו: מרת אדל.
אחיו: ר' משה חיים אפרים מסדילקוב.
אחותו: פיגה.
בנותיו: אדל (בעלה ר' יעקב פינחס אוירבוך בן ר' אברהם דב מפולנה), חנה (בעלה ר' יצחק מדרוהוביטש) וריזל (בעלה ר' דוב מטולטשין בן ר' שלמה מקרלין).
סבא: ר' ישראל [הבעש"ט הקדוש] (מצד אמו).
סבתא: הרבנית לאה רחל (מצד אמו).
מוריו: ר' דובער [המגיד ממעזריטש] ור' פינחס מקוריץ.

נולד בשנת ה'תקי"ז במז'יבוז' (אוקראינה). כאשר שאלו הוריו את הבעש"ט איזה מסכת להתחיל ללמדו, השיב: 'בבא קמא' – כי אלו ראשי התיבות ברוך בן אדל קדוש מבטן אמו. בהיותו ילד נפטר סבו (הבעש"ט). זמן קצר הסתופף בחצר המגיד ממעזריטש, עבר לאוסטראה [אוסטרוג] ונשא לאישה את בתו של ר' טוביה קצקש מאוסטראה.
בחודש חשוון ה'תק"ם התיישב בטולצ'ין (אוקראינה) ולדרישת חסידים החל לנהוג כאדמו"ר. היה קשור לשיטת סבו (הבעש"ט הקדוש) ועד מהרה אלפים מקרוב ומרחוק התדפקו על דלתות ביתו. בכל ל"ג בעומר נהג ללבוש בגדי יום טוב ולסיים את לימוד ספר "הזוהר הקדוש".
כאשר שמע שהרבנית פריידא (בתו של אדמו"ר ר' שניאור זלמן) אומרת חסידות ברבים התרעם על כך והתנגד בחריפות לאדמו"ר ר' שניאור זלמן [מייסד חסידות חב"ד].
לאחר פטירת זוגתו נשא לאישה את בתו של ר' אהרן מטיטיוב. עבר למז'יבוז' נהג את נשיאותו ברמה, אהב את הרווחה ובדיחות הדעת והבדחן הירשל מאוסטרופולי חי זמן מה בחצרו.
השיא את בנו לאחד מעשירי העיירה ז'יטומיר.
כאשר חלה סירב לשאול בעצת רופאים ולהשתמש בתרופות ובשנת ה'תקע"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בוצינא דנהורא: מדבריו ותורותיו שכונסו אחר מותו (ק)