חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי זכריה מנדל מפודהייץ
תאריך הילולא: כ''ד כסלו מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
פרנקפורט דאודר
בנו: ר' אריה ליב מבוטשאטש.
מורו: ר' יעקב יהושע (בעל "פני יהושע").

נולד בעיירה פודהייץ [פודהייצה] (אוקראינה).
יומם ולילה שקד על לימוד התורה. נודע כבקי גם בפילוסופיה ובתורת הנסתר, שימש כרב ודרשן בעיר פרנקפורט דאודר (גרמניה).
בשנת ה'תקנ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    זכריה המבין
•    זכריה משולם: על התלמוד
•    מנורת זכריה