חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי ישמעאל הכהן
תאריך הילולא: כ''ד אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק. מרחוב האר"י, בכניסה לחלקה הצבאית יש לרדת במדרגות, לעבור שער ברזל ולהמשיך ישר כ – 12 מטר, הציון מצד ימין.
(בסמוך הציונים של: ר'
אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב, הרדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מצ'רנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא, ר' פינחס בן יאיר ור' שלמה אלקבץ).

 

דברי המצבה המקורית לא הועתקו נכונה אל החדשה, להלן המקור:
'אבן מקיר תזעק על הריגת הצדיק ראב"ד הצדק רבי ישמעאל הכהן בן רבקה זלה"ה הוא ואשתו ראשה נשפך דמם כמים יום כ"ד אב ש' תרפ"ט תנצב"ה'

המצבה המקורית - באדיבות ר' דוב הכהן (נין הצדיק)

אמו: מרת רבקה.
אשתו: רבקה (בזיווג שני), ראשה (בזיווג שלישי).
אחיו: ר' שמעון.
מורו: ר' יוסף חיים (הבן איש חי).

נולד בשנת ה'תרי"א בעיר יזד (איראן).
נשא לאישה את נכדתו של הרב אברהם פאלאג'י מאזמיר (טורקיה). לאחר שזוגתו נפטרה נשא לאישה את רבקה למשפחת בארקי ולאחר פטירתה נשא לאישה את ראשה בת ר' חיים דוד צורייאנו.
בשנת ה'תר"ס החל לכהן כרב הקהילה הספרדית בעיר צפת. בחודש מנחם אב במהלך מאורעות ה'תרפ"ט נכנסו ערבים לביתו והתנפלו עליו ועל אשתו ודקרום למוות. ר' ישמעאל שישב בביתו ולמד באותה עת נפטר על קידוש ה' תוך זעקות "שמע ישראל".
הרבנית ראשה שאף היא נפגעה הובהלה לחיפה ונפטרה שם לאחר כמה ימים. נקברה בחיפה אך לא ידוע מיקומו המדויק של הציון עליו נכתב: פ"נ רושא כהן אשת הכהן ראב"ד של צפת הקדוש ר' ישמעאל הכהן ז"ל (בלא ציון התאריך).