חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי אלכסנדר סענדר סאפרין מקומרנא
תאריך הילולא: כ''א אב מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

בית החיים בעיירה שאטוראליאויהיי [אוהעל].
(בתוך האוהל בו טמונים ר' משה טייטלבום וזוגתו).

אביו: ר' יצחק אייזיק מספרין.
בנו: אדמו"ר רבי יצחק איזייק יהודה יחיאל מקומרנא [שר בית הזוהר].
אחיו: ר' בריש מזידיטשוב, ר' צבי הירש מזידיטשוב, ר' ליפא מסמבור ור' משה מסמבור.
מורו: ר' יעקב יצחק (החוזה מלובלין).

בגיל 7 ידע בעל-פה תלמוד בבלי מסכתות - בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא עם כל המפרשים. מרוב תענוג שהיה לו מדברי תורה היה שוכח לאכול ימים שלמים.
כיהן ברבנות בזידיטשוב, זורונע וקומרנא. מורו (החוזה מלובלין) אמר כי כל ערב שבת לאחר חצות היום בערה בליבו אש קודש שעלתה עד לב השמים.
בשנת ה'תקע"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• זכרון דברים

התמונות באדיבות מוסדות קאמרנא בארה"ק
052-7643092