חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הרבנית הענא יאדלר
תאריך הילולא: י''ח תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות – גוש ג' חלקה ד'
מהחניון הראשי לפנות ימינה בכביש ולהמשיך בנתיב השמאלי כ – 20 מטר, לעלות במדרגות שבצד שמאל עד לציון בשורה הרביעית
(בסמוך ציוני בעלה-ר' בן ציון יאדלר, בניה-חיים דוד ויהושע יהודה לייב אריה, בנותיה-איטא פינא חסא ומרים העלער).

אביה: ר' מרדכי יקותיאל הכהן.
בעלה: ר' בן ציון יאדלר [המגיד הירושלמי].
בניה: חיים דוד, יהושע יהודה לייב אריה.
בנותיה: איטא פינא חסא (בעלה-ר' שלמה סאבעל), מרים העלער.

בשנת ה'תשכ"ה השיבה את נשמתה ליוצרה.