חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל משה הכהן
תאריך הילולא: ב' תשרי מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה

בית החיים בליוורנו
שדרת איפוליטו נייבו [Ippolito Nievo]
לתיאום וזמני כניסה
טלפון 39-0586896290

הכניסה לבית החיים

בליל שני של ראש השנה שנת ה'תרכ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונות באדיבות הקהילה היהודית בליוורנו