חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל אברהם אזולאי [הראשון]
תאריך הילולא: ט' אב מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

מקום קבורתו אינו ידוע

אביו: ר' ישראל.
בנו: ר' משה [הראשון].
מורו:  רבי יצחק די לוייה.
מתלמידיו: ר' יעקב פינטו, ר' ישעיה הכהן.

נודע בבקיאותו בתורת הנסתר, בחכמתו ובחסידותו. כתב ביאורים על ספר הזוהר, היה מלומד בניסים ובתפילותיו פעל ישועות. כתב קמיעות לעניינים שונים וכאשר אדם חולה ביקש ממנו קמיע נהג לכתוב בכתב רש"י על נייר קטן 'יהי רצון שתשלח רפואה לפב"פ מחולי פלוני אמן סלה' מבלי להזכיר שום שם והאדם החולה שתלה עליו את הקמיע התרפא.
כאשר נודע לו כי אומרים ש'אזולאי' הינו ראשי תיבות – אשה זונה וחללה לא יקחו הזהיר כי יטיל חרם על האומרים.
נלקח למאסר יחד עם ארבעה מרבני הישיבה לאחר שנמצאו גופות בתוך בור השופכין שבחצר הישיבה שלו, אולם בהתייצבו לפני המלך למשפט בעיר פאס (מרוקו) הבחין המלך בעמוד אש על ראשו וציווה מיד לשחרר אותו ואת הרבנים שנאסרו עמו.
למד יחד עם המקובל שלמה עמאר ורק בעניין אחד מספר הזוהר נחלקו דעותיהם. כחצי שנה לאחר שר' שלמה עמאר נפטר נגלה בחלום לר' אברהם אזולאי ואמר לו כי שאל את רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] על פירוש העניין שנחלקו בו בספר הזוהר ורשב"י אמר כי פירוש ר' אברהם הינו הפירוש האמיתי.
בשנת ה'תק"א השיב את נשמתו ליוצרה.

המידע באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א
מחבר הספר "עדה המצבה - מצבות מראכש", ירושלים תשע"ו
דוא"ל:
hilel26@gmail.com