חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יהודה אריה לייב גרונדי – הסבא משפולי
תאריך הילולא: ו' תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

שפולה

אביו: ר' ברוך.
מוריו: המגיד ממעזריטש, ר' פנחס מקוריץ.

נולד בנר ראשון של חנוכה שנת ה'תפ"ה בעיירה שפולה (אוקראינה). אביו היה חשוך בנים, הבעש"ט ברך אותו שיזכה לבן ובעת הברית ברך את הרך הנולד שיזכה להיות כאברהם ונתן לו את הכינוי "זיידע" [שפירושו 'סבא' באידיש] כמו שכתוב על אברהם אבינו שהיה "זיידע" – 'ואברהם זקן'.
מילדותו נודע בכישרונות מעולים ושקד על לימוד תורת הנגלה והנסתר, ביקר יחד עם מורו (ר' פנחס מקוריץ) אצל הבעש"ט ובהתאם להוראת הבעש"ט ערך גלות ונדד במשך שבע שנים על מנת להשיג את שלמות נפשו. לאחר שהתיישב בשפולה אלפי חסידים נהרו אליו, חיבר ניגונים [להאזנה] וחלק על דרכו של ר' נחמן מברסלב היות וראה בה סטייה מתורת הבעש"ט.
בשנת ה'תקע"ב השיב את נשמתו ליוצרה.