חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמואל פרנקל
תאריך הילולא: ט''ו חשון מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

דארגה

אביו: ר' שרגא פייבל.
מורו: ר' אברהם יהודה לייב הכהן שוורץ (בעל "קול אריה").

בשנת ה'תרמ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אמרי שפר (ק)