חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יהודה (הדאן) פינטו
תאריך הילולא: ט''ו אב מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

אסואירה [מוגדור]

אביו: ר' חיים [הראשון].
בנו: ר' חיים [השני].
אחיו: ר' יאשיהו, ר' יוסף ור' יעקב.
סבא: ר' שלמה (מצד אביו).
סבתא: שמחה (מצד אביו).

נולד במרוקו, ישנה מסורת בקרב המשפחה המספרת על חלום בו ר' הדאן אמר בילדותו לאביו: "אבא, אני רוצה שתיקח אותי לרוסיה להתפלל בקברו של ר' נחמן צאצאו של הבעל שם-טוב שהרי אני באתי לעולם הזה בגלגול נשמתו".
נודע בעזרתו הרבה לילדי עניים, בהגיעם לגיל בר מצווה היה קונה להם טלית ותפילין, בגדים חדשים ושמח אתם בשמחת בר המצווה, בהגיעם לחופה עשה להם חופה ושמח עמם כאילו היו בניו. לאחר פטירת אביו היה מופיע בחלומותיו ומגלה לו עתידות בלילות. יהודים וישמעאלים התייחסו אליו כאיש קדוש שכולם מצווים בכבודו, בקדושתו הפיל מורא ופחד על הישמעאלים ובכך תרם לחיזוק אנשי העיר היהודים החיים בשכנות לישמעאלים במוגדור (מרוקו).
בשנת ה'תרמ"א השיב את נשמתו ליוצרה.