חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל שמעון לביא
תאריך הילולא: ט''ו אב מקום קבורה: לוב
דרכי גישה

טריפולי

נולד בשנת ה'רמ"ח בספרד.
במהלך 'גירוש ספרד' עבר עם משפחתו למרוקו. שקד על לימוד התורה והחליט לעלות לארץ ישראל אולם כאשר הגיע בשנת ה'ש"ט לטריפולי (לוב) הבחין כי יהודי המקום אינם בקיאים בהלכות, בנוסח הברכות והתפילה על כן התיישב בטריפולי והחל ללמד את יהודי הקהילה תורה.
חיבר את השיר לכבוד רשב"י "בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך" ואת הפיוט "שבת כאישון בת עין".
בשנת ה'שמ"ה לערך השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• כתם פז: על הזוהר (ק1/ק2)

לעילוי נשמת
אביבה בת אסתר גיטל ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.