חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי חנוך העניך דוב מקוידינוב-בוטושני
תאריך הילולא: ח' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק: בית החיים ברחוב חזון איש, ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה הימנית להמשיך ישר עד אמצע החלקה
(מימין ציון בנו. בסמוך ציוני אדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, אדמו"רי ויז'ניץ, החזון איש, הסטייפלר, ר' אברהם יהושע העשיל).

אביו: ר' משולם זלמן יוסף מטופורוב.
אמו: הרבנית חיה ברכה.
אשתו: הרבנית איידל דינה.
בניו: אדמו"ר אהרן, ר' שלום.
בתו: צפורה רבקה פייגא (בעלה מיכאל ארליך).
סבא: משה (מצד אביו), אדמו"ר רבי אהרן פרלו מקוידנובו (מצד אמו).
סבתא: לאה (מצד אביו), הרבנית חנה (מצד אמו).

נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי מרדכי יוסף משה מסוליצא.
ביום ראשון שנת ה'תשל"ח השיב את נשמתו ליוצרה
.