חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי מרדכי לייפער מנדבורנה
תאריך הילולא: ט''ו תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

בושטינה

אביו: ר' יששכר בערצ'י.

טרם פטירתו בשנת ה'תרנ"ה אמר: 'איך הקב"ה מקיים מצוות נטילת אתרוג? לוקח צדיק ומריח אותו'.