חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אהרן אלחדיף
תאריך הילולא: ט''ז אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה

אביו: ר' חיים.

נולד בשנת ה'תקצ"ה בטבריה (ישראל).
נשא לאישה את בתו של המקובל ר' יעקב שאלתיאל ניניו. בחודש סיון ה'תרל"ו יצא בשליחות מטעם הקהילה בטבריה ובשנת ה'תרנ"ח החל לכהן כרב הראשי וכ"חכם באשי" בטבריה.
השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו ממקומות שונים אולם בשנת ה'תרס"ו התפטר מתפקידו.
בשנת ה'תרס"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בשנה יראה: על התנ"ך
• והניף אהרן: דרושים
• ויקרא אהרן: על התורה
• זכות יוסף
• זכר עשה
• כפי אהרן: שו"ת
• מפי אהרן (ק)
• מצח אהרן: על שולחן ערוך יורה דעה
• ראש אהרן: על שולחן ערוך אורח חיים
• תנוך אזן אהרן: על שולחן ערוך אבן העזר