חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הרבנית שרה לאה למברגר
תאריך הילולא: ט' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

קרית אתא: בית החיים הישן – לפני רמת יוחנן
מרח' העצמאות לפנות לרחוב הנביאים, לאחר כ – 300 מטר לפנות ימינה לרחוב הגפן ולהמשיך כ – 700 מטר. לפנות ימינה ולהמשיך כ – 100 מטר לחניון.
כ – 10 מטר מהכניסה לבית החיים נמצא האוהל (באוהל ציוני בניה: ר' אפרים ור' אברהם יחיאל ובעלה: ר' משה נתן נטע)

אביה: ר' אפרים רוזנפלד.
אמא: מרת חילה יכט.
בעלה: ר' משה נתן נטע למברגר.
בניה: ר' אפרים, ר' אברהם יחיאל, ר' שלמה, ר' שמעון.
סבא: ר' שלמה (מצד אביה) ר' משה פארהאנד – אב"ד מאקאווא (מצד אמה).
אחיה: חיים צבי, יוסף אהרון, יושוע ויעקב זאב.
אחותה: רבקה.

אביה כיהן כאב"ד בענדרא. בתקופת השואה אביה, אמה, אחיה ואחותה נרצחו.
נישאה לבנו של ר' מנחם מענדל אב"ד פולגאר.
בשנת ה'תשל"ב השיבה את נשמתה ליוצרה.