חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי עמרם רוזנבאום - חסידא
תאריך הילולא: ט''ז חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולפנות שמאלה לכיוון מקווה האר"י. לרדת במדרגות שמימין למקווה ולהמשיך ישר כ – 50 מטר, לפני מערת הושע הנביא לעלות במדרגות שבצד ימין ולהמשיך עד למערת חכמי צפת, מימין למערה נמצא הציון.
(בסמוך הציונים של: אדמו"ר רבי ישראל מבויאן,  ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל הייסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, המבי"ט, המקובל יוסף יהודה חכים, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מטשרנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן, ר' משה אלשיך, ר' שלמה אלקבץ).

אביו: ר' משה נחום.

צאצאי המקובל רבי אדם בעל שם קיבלו במסורת משפחתית כי נשמה גבוהה עתידה להיוולד לאחד מבני המשפחה. לאחר שנים רבות של המתנה לילד הגיע לביתו של ר' משה נחום אורח שיעץ לו ולזוגתו לעבור דירה היות וה' רוצה להעניק להם זרע קודש אולם מול ביתם ישנה כנסיה ולא ראוי שאם הילד תסתכל בזמן ההריון בצלב. בשנת ה'תק"ן, כשנה לאחר שעברו מדירתם נולד ר' עמרם.
מילדותו ניכר בקדושתו וכאשר למד בתלמוד תורה על ל"ו צדיקים שבכל דור אמר כי הוא רוצה להיות אחד מל"ו הצדיקים.
שקד על לימוד התורה, כתב הערות על התלמוד הירושלמי ולאחר שהתפרסם בגדולתו בתורה ובקדושתו נתווסף לו הכינוי 'חסידא'.
בשנת ה'תק"ף מונה לרב העיירה מאד (הונגריה). התכתב עם המקובל ר' יעקב נינייו מצפת בענייני קבלה ובשנת ה'תקפ"ו עלה לארץ ישראל והתגורר בצפת כעצתו. באותה עת לא הטמינו אף אדם בבית החיים הישן בצפת מחוסר מקום אולם ר' עמרם ראה ברוח הקודש מקום אחד פנוי ובו ביקש להיטמן.
בשנת ה'תק"ץ כשעה לפני פטירתו זכה לראות את האור הגנוז מששת ימי בראשית, בירך בשם ומלכות: 'ברוך אתה... המאיר לעבדיו מאור הגנוז מששת ימי בראשית', השיב את נשמתו ליוצרה ובהתאם לבקשתו ניטמן בבית החיים העתיק
.