חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט
תאריך הילולא: י''ד כסלו מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה

יאסי: רחוב העליה 2 שכונת פאקורר
לתיאום קבוצות ואש"ל:
טלפון 054-8468888
דוא"ל 6160303@gmail.com

אביו: אדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין.
אמו: הרבנית שרה.
אשתו: הרבנית פערל.
בנו (היחיד): אדמו"ר רבי אברהם מתתיהו [הצדיק משטפנשט].
בנותיו: הרבנית בת שבע (בעלה ר' אברהם יהושע העשיל מאדז'וד), הרבנית גיטל (בעלה בזיווג שני אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא).
אחיו: הבכור-אדמו"ר רבי שלום יוסף מרוז'ין, אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא, אדמו"ר רבי דוב בער מליאובה, אדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב ואדמו"ר רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין.
אחיותיו: הרבנית גיטל (בעלה ר' יוסף מונזון), הרבנית חיה מלכה (בעלה ר' יצחק מסקווירא), הרבנית לאה (בעלה ר' דוד הלפרין) והרבנית מרים (בעלה אדמו"ר רבי מנחם מנדל האגר מויז'ניץ).
סבא: ר' שלום שכנא מפרוהוביטש (מצד אביו), ר' משה אפרתי מברדיטשוב (מצד אמו).
סבתא: מרת חוה [נקראה על שם 'חוה' אם כל חי] (מצד אביו).

בנו הרביעי של אדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין [הרוז'ניר] - רבי מנחם נחום, האדמו"ר הראשון לחסידות שטפנשט נולד בשנת ה'תקפ"ד/ה בעיירה רוזי'ן (אוקראינה).
יומם ולילה שקד על לימוד התורה, בראש חודש תמוז ה'תקצ"ו נשא לאישה את בתו של ר' אליעזר קושאנסקי. התגורר ברומניה והקים בה את חצרו המפוארת.
חסידים רבים נהרו לחצר קדשו, נהג לספר סיפורים מופלאים וטמירים ובהם רמז עניינים שונים בתורת הנסתר, בליל שבת ערך קידוש בהתלהבות רבה ונודע בענוותנותו. ייסד בביתו בית מדרש אשר כונה ה'קלויז' ובו חדר משובץ זהב וכסף וקירותיו מעוטרים ציורים שנקרא 'חדרו של משיח' ובו הניחו כתר זהב שנעשה בפיקוחו – מגולף ומורכב משלוש קומות. חדר זה נפתח בהוראתו לעיתים רחוקות ולחסידיו אמר כי כאשר יבוא הגואל הוא יגור בחדר זה. הדריך את תלמידיו בחינוך והנהגות ישרות וסביבו התלכדו צורבים וסגל תלמידי חכמים שקנו ממנו דעת, חכמה ויראת השם. אביו [הרוז'ינר] התבטא עליו כי הוא משכים קום לתפילה וכך כל היום פנוי לו לירא מפחד השם ובמועד אחר הוסיף ואמר כי השחוק והשמחה בו הרגיל את עצמו בכדי שלא ישרף מפחד הבורא שיש לו. פעם כשחלה אמר הרופא שמחלתו היא כי יש בו השתוקקות לדבר מה ואינו מגיע לזה, אולם נראה שיש ביכולתו להשיג כל שירצה. לאחר שהרופא יצא אמר רבי מנחם נחום למקורביו - 'מה מבין הרופא בהשתוקקות שיש לי לבורא עולם וכי אפשר לי להשיגו?'
בד' אב ה'תרי"ט נולדה בתו השנייה (בת שבע).
בשנת ה'תרכ"ט לאחר שחלה, נסע לקבלת טיפול רפואי בעיר יאסי (רומניה) והשיב את נשמתו ליוצרה.
[דברי תורתו כונסו בספר 'אמונת אמת' שנדפס ע"י מוסדות שטפנשט וכן ספר נדיר יומן זכרונות הגבאי בשם 'מילין סתימין' ובו שפע תורתו וסיפוריו].

התמונות באדיבות מוסדות שטפנשט