חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב
תאריך הילולא: כ''א תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

צ'ורטקוב – רחוב שפיטלנה, בשדה מאחורי בית הרפואה הישן.

אביו: אדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין.
אמו: הרבנית שרה.
אשתו: מרת פייגא.
בניו: אדמו"ר רבי ישראל מצ'ורטקוב ור' נחום מרדכי.
אחיו: אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא, ר' דוב בער מליובה, אדמו"ר רבי מנחם נחום משטפנשט, אדמו"ר רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין ואדמו"ר רבי שלום יוסף מסדיגורא.
אחיותיו: הרבנית גיטל (בעלה ר' יוסף מונזון), הרבנית חיה מלכה (בעלה ר' יצחק מסקווירא), הרבנית לאה (בעלה ר' דוד הלפרין) והרבנית מרים (בעלה אדמו"ר רבי מנחם מנדל האגר מויז'ניץ).
סבא: ר' שלום שכנא (מצד אביו), ר' משה אפרתי מברדיטשוב (מצד אמו).
סבתא: מרת חוה (מצד אביו).
מורו: ר' אהרן.

האדמו"ר הראשון לחסידות צ'ורטקוב נולד ביום טוב שני של חג שבועות – ו' סיון שנת ה'תקפ"ז ונקרא 'דוד משה' היות ואביו אמר עליו 'דוד הראשון הוא דוד האחרון'.
מילדות שקד על לימוד התורה, נודע במידותיו הנעלות, בענוותנותו ובטוב לבו. אהב כל יהודי ובגיל 7 קיבל על עצמו לא להרע לשום בריה בעולם. לא שח שיחה בטלה והרגיל את גופו כי אין זה משנה אם יאכל או לא וכן אם יישן או לא.
נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל והתגורר בפוטיק. בשנת ה'תרכ"ה עבר להתגורר בארמון שרכש בצ'ורטקוב ובסמוך ייסד בית מדרש, נסע בכרכרה מפוארת, נעל נעלי זהב, ניהל אורח חיים מפואר ואלפי חסידים נהרו לחצרו. בכל מעשיו כיוון לשם שמים ולא הזיז אבר בגופו מבלי לייחד ייחודים, נהג לומר דברי תורה בהתלהבות עצומה אולם ברבות הימים מיעט בדיבור וסיפר מעשי צדיקים וגדולתם. רבים הגיעו לבקש את עצתו וברכתו ואף הגויים התייחסו אליו בכבוד רב. יומם ולילה שקד על לימוד התורה והתפלל, לילות רבים ישן כשעתיים בלבד, מיעט באכילה ופעמים רבות ערך תעניות, בערב יום הכיפורים היה רגיל להרבות בבכי. מעולם לא התערב במחלוקת, הרגיש בכאב של כל יהודי שנתן לו פעם כסף אף אם היה במקום מרוחק ותמך כספית בהקמת בית הכנסת של צ'ורטקוב בצפת (ישראל).
בכ"ה תמוז ה'תרכ"ח נפטר בנו הבכור (ר' נחום מרדכי) ונקבר בעיר דלאטין (פולין).
בליל הושענא רבה של שנת ה'תרס"ד לבש בגדי לבן חדשים, ציווה להכניס לחדרו את מקורביו החשובים, ברך את בנו – 'שתזכה ללכת עם היהודים לארץ ישראל' וציווה עליו לשבת על כסאו. החל לומר 'נשמת כל חי' חזר פעמים רבות על המילים 'נהללך ונשבחך' וכאשר הגיע למילים 'לדוד ברכי נפשי את י-הוה' השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דברי דוד (ק)

תמונת הציון באדיבות מר חננאל
תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות