חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אברהם יהודה לייב הכהן שוורץ
תאריך הילולא: כ''ד תשרי מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

בית החיים בכפר מאד

אביו: ר' פנחס זעליג.
אשתו: הרבנית פיגא.
בניו: ר' נפתלי, ר' שלום.
מוריו: ר' בנימין וולף, אדמו''ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז (בעל "דברי חיים"), ר' משה סופר.
מתלמידיו: ר' יהודה גרינפלד, ר' שלמה זלמן ארנרייך (בעל "לחם שלמה").

נולד בשנת ה'תקפ"ד בעיירה מאד (הונגריה).
למד בישיבה בפרשבורג ובוורבוי, ידע בעל-פה את כתבי האר"י וניהל את הישיבה במאד.
נשא לאישה את בתו של ר' משה, התגורר בבית חותנו באויהל, שקד על לימוד התורה ובשנת ה'תר"ו נולד בנו (ר' נפתלי). החל משנת ה'תר"י ועד לשנת ה'תרל"ה נסע כל שנה לשהות במהלך חג השבועות אצל מורו (אדמו''ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז) והעניק לו כדמי פדיון עשרה גולדען ושתי צלוחיות יין בכדי לקיים את מאמר חז"ל 'הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין' (תלמוד בבלי יומא ע"א/א'). בשנת ה'תרכ"א החל לכהן כאב בית דין בעיר ברגסאז (הונגריה), עשרות תלמידים הגיעו ללמוד עמו בקביעות ובזמן הלימוד נהג לעשן מקטרת.
בשנת ה'תרמ"א מונה לרב העיירה מאד.
השיא אחת מבנותיו לר' אליעזר צוקער.
בליל אסרו חג ה'תרמ"ד השיב את נשמתו ליוצרה ולמחרת הובא לקבורה.
מספריו:
• קול אריה (
ק)