חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אברהם צבי מרגליות
תאריך הילולא: י' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים

אביו: ר' מרדכי.
מורו: ר' צדוק הכהן מלובלין.

נולד בשנת ה'תרכ"א בפולין. שקד על לימוד התורה ונודע כבקי הן בנגלה והן בקבלה.
עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים.
בשנת ה'תרע"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• חמדת ירושלים
• קרן אורה