חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יעקב יוסף הכהן כץ
תאריך הילולא: כ''ד תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

פולונה [פולנאה]
(בסמוך ציוני היהודי בעל החלקה והמוכיח מפולנאה).

אביו: ר' צבי הירש.
בנו: ר' אברהם שמשון.
מורו: ר' ישראל (הבעש"ט).

נולד בשנת ה'ת"ע. נהג לערוך תעניות ולסגף את גופו, שימש כרב ואב בית דין בעיר שרהורוד (אוקראינה) ונמנה על מתנגדיו הגדולים ביותר של הבעש"ט. בהשפעתו של ר' יהודה ליב (המוכיח מפולנאה) התקרב לחסידות, נעשה למפרש דבריו ושיטתו של הבעש"ט וכתוצאה מכך בני עירו ובראשם גובה המסים גרשוהו ממשרתו ומהעיר.
החל משנת ה'תק"ט שימש כאב בית הדין בראשקוב אולם המתנגדים רדפו אותו ומיררו את חייו. בשנת ה'תקי"ג קהילת נמירוב קיבלה אותו כאב"ד. ספרו "תולדות יעקב יוסף" עורר ויכוח קשה בין המתנגדים ונידון לשריפה אולם ר' פינחס מקוריץ טען כי תורתו היא מן השמים, המגיד ממעזריטש אמר כי ר' יעקב יוסף זכה לגילוי אליהו והשיג מדרגות גבוהות והבעש"ט אמר כי הוא מבקש את שכרו בעולם הבא לא על מעשיו אלא על ש'עשה' יוסל'ה כזה.
לאחר הסתלקות המוכיח מפולנאה בשנת ה'תק"ל החל לכהן כרב ואב בית הדין בפולנאה, בכל יום למד 7 דפי גמרא, מיעט בשינה, ערך תיקון חצות, התפלל בהתלהבות ועסק בפדיון שבויים.
השיא את בתו לר' אברהם דב אורבך מחמלניק.
בשנת ה'תקמ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מס
פריו:
• בן פורת יוסף (ק)
• כתונת פסים
• צפנת פענח (ק)
• תולדות יעקב יוסף (ק1/ק2)

התמונות באדיבות ר' חנוך קיי