חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי משה זכות - הרמ"ז
תאריך הילולא: ט''ז תשרי מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה

מנטובה

אביו: ר' מרדכי.
מוריו: ר' בנימין הלוי, ר' שאול הלוי.
מתלמידיו: ר' אברהם רויגו, המקובל בנימין הכהן ויטאלה מרג'ו.

נולד בשנת ה'שפ"ה באמסטרדם (הולנד) למשפחת אנוסים שהיגרה מפורטוגל. למד בבית המדרש "עץ חיים" באמסטרדם, עבר לפוזן (פולין) ובשנת ה'ת"ה עבר לאיטליה. כאשר ר' בנימין הלוי סיים את לימודיו עם ר' חיים ויטאל וחזר מצפת לליוורנו (איטליה) הצטרף אליו ר' משה ולמד עמו את תורת הנסתר. לפני שנת ה'ת"ה הגיע לוונציה (איטליה), ייסד ישיבה גדולה, ידע בעל פה את כל הששה סדרי משנה ורוב ימיו כיהן כרב הקהילה בוונציה. בשנת ה'תל"א נקרא לכהן כרב במנטובה אולם רק בשנת ה'תל"ג נענה להפצרת תלמידו (ר' בנימין הכהן) ועבר למנטובה. ייסד מפעל להעתקת כתבי האר"י והפיצם באירופה, כתב שירים ונהג לעטר ספרים שהגיה באחד משיריו. באחד ממכתביו השיב לרבני קראקא על שאלתם כיצד לכתוב ספר תורה ואיך לקדש את הקולמוס בהתאם לקבלת האריז"ל.
השיא אחת מבנותיו לתלמידו (ר' בנימין הכהן ויטאלה).
בשנת ה'תנ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אגרות הרמ"ז (ק)
• דברי הימים (ק)
• יודעי בינה: על הזוהר
• יסוד עולם (ק)
• ערכי הכינויים
• קול הרמ"ז (ק1/ק2)
• שודא דדיינא
• שו"ת הרמ"ז (ק)
• תפתה ערוך (ק)
• תקון חצות (ק)
• תקון שובבים (ק)